DOSTWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DLA SZKÓŁ: 0% VAT

Zgodnie z zasadami ustawy o VAT, dostawa sprzętu komputerowego na rzecz placówek oświatowych opodatkowana jest stawką 0%, przy czym za placówkę oświatową uważane są: szkoły i przedszkola publiczne i niepubliczne, szkoły wyższe, placówki opiekuńczo-wychowawcze.

  • ODWIEDŹ NAS: